Object

Title: Budowa przepraw doraźnych z wykorzystaniem wojskowego sprzętu mostowego

Creator:

Szelka, Janusz

Object type:

artykuł

Title execution:

Construction of emergency crossings using military bridge equipment

Abstract:

Wojskowe konstrukcje mostowe dzięki swoim zaletom, takim m.in. jak wysokie tempo montażu i łatwość dostosowania do warunków miejscowych, mogą być bardzo przydatne do przywracania zdolności eksploatacyjnej ciągów drogowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i awarii obiektów mostowych bądź ich przebudowy. W artykule przedstawiono sprzęt przeprawowo-mostowy będący na wyposażeniu armii państw NATO oraz możliwości jego użycia w zależności od potrzeb. Wyróżniono trzy rodzaje tego sprzętu: zmechanizowane mosty towarzyszące, wykorzystywane w zasadzie do pokonywania wąskich przeszkód (terenowych i wodnych) do 50 metrów; samobieżne i przewoźne parki pontonowe, które umożliwiają pokonywanie szerokich przeszkód wodnych; mosty składane o rozpiętościach przęseł w granicach 30 – 40 metrów. Odnosząc się do sytuacji kryzysowej, na rys.1 zobrazowano opis sytuacji problemowej w obszarze budowy i użytkowania mostu. ; Military bridges, thanks to their advantages (such as high assembly speed and easy adaptation to local conditions), can be very useful for restoring the operational capacity of road sections in the event of natural disasters, bridge breakdowns and their reconstruction. The article presents the cross-bridge equipment provided by NATO's armies and its use according to needs. There are three types of hardware: mechanized supporting bridges, used in principle for crossing narrow obstacles (terrain and water) up to 50 meters; self-propelled and floating pontoon parks that allow for widespread water obstacles; bridges with spans of 30-40 meters. Referring to the crisis, illustrated in Figure 1 description of the problem situation in the area of construction and operation of the bridge.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:436177

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.25

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 345-357

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2018

In our library since:

Mar 20, 2018

Number of object content hits:

162

Number of object content views in PDF format

140

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529257

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information