Object structure

Title:

Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN

Title execution:

Accidental loads on road bridges wind and thermal loads on bridges at PN-EN

Creator:

Sturzbecher, Krzysztof

Subject and Keywords:

mosty drogowe ; obciążenia wyjątkowe ; obciążenia wiatrem ; oddziaływania temperatury

Abstract:

W pracy zbiorowej [1] przedstawiono ogólne zasady ustalania oddziaływań taborem w mostach drogowych i kolejowych. W zaprezentowanym poniżej opracowaniu zostaną omówione oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych wg PN-EN 1991-2 i PN-EN 1991-1-7 i oddziaływania wiatrem oraz oddziaływania termiczne, które zawarte są w częściach 4 i 5 normy 1991-1: oddziaływania wiatrem PN-EN 1991-1-4, oddziaływania termiczne PN-EN 1991-1-5. ; In the paper accidental, wind and thermal loads on road bridges have been discussed according to following standards: accidental loads PN-EN 1991-2 and PN-EN 1991-1-7, wind loads PN-EN 1991-1-4, thermal loads PN-EN 1991-1-5.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.24

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 321-344

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf