Object structure

Title:

Zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego a manipulacje czasem pracy kierowców zawodowych

Title execution:

Assurance of road transport safety and manipulation of professional drivers working time

Creator:

Sudowski, Mateusz ; Mrugalska, Beata

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo ; kierowca zawodowy ; manipulacje czasem pracy ; transport drogowy ; safety ; professional driver ; manipulation of working time ; road transport

Abstract:

W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa transportu drogowego. Następnie przedstawiono uwarunkowania prawne czasu pracy kierowcy zawodowego. Stanowiły one podstawę teoretyczną do przeprowadzonych badań ankietowych w wybranej grupie kierowców zawodowych. Celem niniejszego artykułu było zobrazowane problemu manipulacji wśród zawodowych kierowców. Przeprowadzona analiza wyników badań ankietowych pozwoliła ustalić główne przyczyny oraz sposoby manipulacji czasem pracy kierowców. Wyniki tych prac mogą stanowić podstawę do dalszych rozważań na temat konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych i technologicznych w celu zminimalizowania lub zlikwidowania problemu manipulacji czasem pracy, a w efekcie tych działań – mogą posłużyć do poprawy bezpieczeństwo ruchu drogowego. ; In this paper the issues of road safety and legal working time requirements of professional drivers are discussed. They provided a theoretical basis for the questionnaire survey carried out among a select group of drivers. The aim of this article was to illustrate the problem of manipulation of working time of professional drivers. The analysis of the results allowed to determine the main causes and reasons of such action. Moreover, it can lead to a proposal of organizational and technological changes which can minimize or eliminate the problem and improve road transport safety.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.16

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 245-251

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf