Object structure

Title:

Systemy ekspertowe wykorzystujące język korzyści do projektowania nowoczesnych technologii dla osób starszych

Title execution:

Design modern technologies for older people by using expert systems containing benefits language

Creator:

Ossowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

wykluczenie cyfrowe ; język korzyści ; systemy ekspertowe ; digital exclusion ; benefits language ; expert systems

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest próba znalezienia podejścia ułatwiającego projektowanie/dostosowanie nowoczesnych technologii dla osób powyżej 65 roku życia. Do projektowania zdecydowano się wykorzystać język korzyści i systemy ekspertowe. W pierwszej części artykułu opisano statystyki związane z użytkowaniem Internetu przez osoby starsze na przestrzeni siedmiu lat. Drugą i trzecią część poświęcono przybliżeniu pojęcia systemów ekspertowych i języka korzyści. W kolejnej, czwartej część przedstawiono proponowane przez autorkę rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie i zachęcenie osób starszych do korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu. ; The purpose of this article is to try to find an approach that facilitates the design / adaptation of modern technology to people over the age of 65. The design was decided to use benefits language and expert systems. The first part of the article describes the statistics related to the use of the Internet by older people over seven years. The second and third part was dedicated to approximating the concept of expert systems and benefits language. Another, fourth, presents the solution proposed by the author, which aims to facilitate and encourage older people to use mobile devices and the Internet.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.14

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 213-224

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf