Object structure

Title:

Ocena wybranych środowiskowych uwarunkowań organizacji pracy ratowników górniczych

Title execution:

Evaluation of selected environmental conditions of work organization of mine rescue workers

Creator:

Marszałek, Anna ; Bartkowiak, Grażyna ; Dąbrowska, Anna ; Krzemińska, Sylwia

Subject and Keywords:

środowisko gorące ; ratownik górniczy ; odzież ochronna ; obciążenie cieplne ; hot environment ; rescue miner ; protective clothing ; heat load

Abstract:

Do podstawowych zagrożeń, związanych z pracą ratownika górniczego poza zagrożeniem wybuchem metanu, należą wysoka temperatura i wilgotność powietrza otoczenia, duża masa przenoszonego sprzętu. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych dla dwóch wariantów stosowanego przez ratowników ubioru, aparatu ratowniczego i dwóch poziomów temperatury otoczenia. Porównano czas trwania badań do osiągnięcia limitów fizjologicznych temperatury wewnętrznej, częstości skurczów serca, bądź zakończenia badań z powodów subiektywnych. Przedstawiono różnice w intensywności pocenia, gromadzenia potu w odzieży, akumulacji ciepła i subiektywnych ocen wrażeń cielnych przy dwóch poziomach temperatury otoczenia. ; High levels of air temperature and humidity, the large mass of the transferred equipment are basic risks beyond the risk of explosion of methane of work-related mining rescuers. The article presents results of a research study conducted in the laboratory for two variants of clothing developed for mining rescuers and one kind of respiratory protective device at two levels of ambient temperature and moderate physical work intensity. A duration of the exercise to achieve the physiological limits of the internal temperature, heart rate or completion of the study because of subjective reasons was compared between studies conducted at two levels of air temperature. Differences in the intensity of sweating, level of sweat accumulated in clothing, heat accumulation and subjective ratings of the thermal state at mentioned variants of environment conditions were also described.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.074.13

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 197-211

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: