Object structure

Title:

Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych

Title execution:

Pension gap and the Polish households’ potential for savings

Creator:

Jedynak, Tomasz

Subject and Keywords:

adekwatność emerytur ; stopa zastąpienia ; luka emerytalna ; oszczędności gospodarstw domowych ; pension adequacy ; replacement rate ; pension gap ; households savings

Abstract:

W opracowaniu podjęto problematykę możliwości sfinansowania luki emerytalnej przez uczestników polskiego systemu emerytalnego. Struktura opracowania wynika z przyjętych celów badawczych. W pierwszej kolejności omówiono kwestię adekwatności dochodowej systemów emerytalnych. Następnie z wykorzystaniem koncepcji docelowych stóp zastąpienia oszacowano rozmiary luki emerytalnej w Polsce. W kolejnym etapie oceniono potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych. W wyniku badań stwierdzono, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, zgodnie z którą poziom dochodów gospodarstw domowych w Polsce umożliwia im gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych, jednak przeciętne gospodarstwo nie może zgromadzić oszczędności zapewniających sfinansowanie całej luki emerytalnej. ; The paper considers an issues of the possibility of financing the pension gap by Polish pension system’s participants. The structure of the study is a result of undertaken research objectives. Firstly, the issue of pension adequacy is discussed. Then, on the basis of the conception of targeted replacement rates, the size of the pension gap in Poland is estimated. In the next stage, the Polish households’ potential for saving was assessed in the context of the possibility of financing this gap. As a result of the research, it was found that there is no reason to reject the hypothesis which states that the level of Polish households income allows them to accumulate additional pension savings, however, the average household is unable to generate enough savings to cover the whole pension gap.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.073.09

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 127-143

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf