Object structure

Title:

Poprawa efektywności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

Title execution:

Improving the financial effectiveness of the social security system in Poland

Creator:

Garbiec, Roman

Subject and Keywords:

aksjomaty systemu ; efektywność finansowa ; kierunki zmian systemu ; ryzyka społeczne ; system ubezpieczeń społecznych ; system axioms ; financial effectiveness ; trends of system changes ; social risks ; social security system

Abstract:

Efektywność finansowa polskiego systemu ubezpieczeń społecznych po reformie przeprowadzonej w 1999 r. gwałtownie się pogorszyła. Dokonane zmiany systemowe i parametryczne zamiast poprawiać tę efektywność prowadzą do niewydolności finansowej systemu. Niniejszy referat jest próbą wskazania możliwości poprawy zaistniałego stanu rzeczy. W jego pierwszej części zaprezentowano efektywność finansową funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w ostatnich latach. W drugiej części referatu zaproponowano zmiany, które mają doprowadzić do samofinansowania tego systemu. ; The article is devoted to financial efficiency of the Polish social security system. The system was implemented in 1999, but it is noticed, that since that time it has been deteriorating. The systemic and parametric changes haven"t improved the efficiency of the scheme. This study is an attempt to identify possibilities to improve the current situation. In the first part of the paper, the financial efficiency of the Polish social security system was presented. The needed changes that would lead to system self-financing were proposed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.073.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 81-92

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf