Object structure

Title:

Badania gatunku stali konstrukcyjnej przęseł starego mostu

Title execution:

Determination of structural steel grade of an old bridge

Creator:

Rabiega, Józef

Subject and Keywords:

przebudowa pomostu wzmocnienia przęseł badania stali ; wzmocnienia przęseł ; badania stali

Abstract:

Na konstrukcję nośną pięcioprzęsłowego mostu drogowego nad rzeką Miedzianką i torami kolejowymi w km 1+736 drogi wojewódzkiej nr 354 przeznaczono m.in. cztery przęsła, wchodzące wcześniej w skład 16-przęsłowej przeprawy przez Odrę w ciągu drugorzędnej linii kolejowej Wriezen- Zäckerick-Alt Rüdnitz z 1892 roku, po której odbywał się również ruch drogowy i pieszych. Piąte przęsło tego mostu wykonano z prefabrykatów typu Kujan. Obecnie most ten poddany został przebudowie (wymiana żelbetowej płyty pomostu) i wzmocnieniu (przez sprężenie zewnętrzne dolnych pasów kratowych dźwigarów głównych oraz dodanie górnego trzeciego pasa), na potrzeby czego zostały wykonane stosowne wzmocnienia jego przęseł i podpór do klasy B, po wcześniejszych obliczeniach i ustaleniach gatunku i wytrzymałości obliczeniowej stali. ; The structure of the five-span road bridge over Miedzianka river and railroad tracks in kilometer 1+736 of voivodeship road 354 includes among others four spans from 16- span bridge built in 1892 for secondary railway Wriezen- Zäckerick-Alt Rüdnitz. Fifth span of the road bridge was built with prestressed Kujan beams. Nowadays the bridge was reconstructed (replacement of the concrete deck) and reinforced (external prestressing of bottom chords of the truss girders and application of a third chord), implementing appropriate strengthening of its spans and piers up to B load class, after foregoing calculation and determination of steel grade and strength.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.19

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 273-280

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf