Object structure

Title:

Użytkowanie innowacyjnych mostów węzła Mszana autostrady A1

Title execution:

Use the innovative bridges at the Mszana crossing on A1 motorway

Creator:

Jendrzejek, Stefan

Subject and Keywords:

most ; eksploatacja mostów ; badania eksploatacyjne

Abstract:

W referacie podano informacje ogólne o mostach z opisem przedstawionych innowacji zastosowanych w nich i omówiono zasadnicze błędy wykonawcze, zacytowano wymagania dla nietypowych obiektów, omówiono wyniki badań odbiorczych, wyniki badań dokonanych w czasie eksploatacji obiektów to jest oceny stanu technicznego oraz wyniki pomiarów przemieszczeń w czasie użytkowania obiektów i ich ocenę, a także wnioski dotyczące dalszego użytkowania tych obiektów. ; This speech presents general information about bridges with descriptions of the innovations used in these constructions. In this paper were commented a main mistakes during the construction, quoted the requirements for atypical bridges and discussed the results of the admission tests (loading tests), results of tests performed during the operation of these bridges, such as the technical condition of construction and the results of measurement of displacement (deck settlement measurement) as well as proposals for further proper monitoring of the use of these bridges.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.08

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 117-123

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf