Object structure

Title:

Przyczółki mostowe wspomagane konstrukcjami z gruntu zbrojonego

Title execution:

Bridgeheads supported with reinforced soil

Creator:

Cudny, Marcin ; Duszyńska, Angelika ; Gwizdała, Kazimierz ; Kalitowski, Przemysław ; Żółtowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

przyczółki ; konstrukcja odciążająca z gruntu zbrojonego ; geosyntetyki ; trwałość

Abstract:

W referacie przedstawiono syntezę prac związanych z oceną projektów przyczółków wykorzystujących odciążenie w postaci konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami, realizowanych na drogach ekspresowych S3 i S7. W ramach przeprowadzonych audytów dokonano oceny zastosowanych rozwiązań szczegółowych i materiałów jak również obliczeń zamieszczonych w projektach. Zwrócono szczególną uwagę na przestrzenną pracę bloków z gruntu zbrojonego pod obciążeniem ruchomym oraz na wpływ płyty przejściowej. Pracę zakończono zestawieniem wniosków szczegółowych podsumowujących przeprowadzone analizy. ; The paper presents the synthesis of works related to the evaluation of projects of bridgehead structures supported with soil reinforced with geosynthetics, which were realized on expressways S3 and S7. During the audits, the documented technical requirements and materials as well as calculations included in the projects were reviewed. Attention was drawn to the spatial work of reinforced blocks under load and the influence of the transition plate. The study concluded with a summary of conclusions summarizing the analyzes carried out.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.24.04

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 59-74

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf