Object structure

Title:

Charakterystyka krzywej przejściowej Wiener Bogen®

Title execution:

Characteristic of Wiener Bogen® transition curve

Creator:

Wojtczak, Robert

Subject and Keywords:

Wiener Bogen ; krzywa wiedeńska ; krzywa przejściowa ; viennese curve ; transition curve

Abstract:

W artykule omówiono krzywą przejściową Wiener Bogen® (krzywą wiedeńską) i dedykowaną jej nieliniową rampę przechyłkową. Przeanalizowano parametry geometryczne i kinematyczne krzywej, w tym krzywiznę i kształt rampy przechyłkowej. Podano także przykład obliczeniowy z zestawieniem wyników w formie tabelarycznej i graficznej. Wstępnie omówiono możliwości modernizacji istniejących łuków z krzywymi przejściowymi w postaci klotoidy lub paraboli 3-ego stopnia na krzywą przejściową wiedeńską ; The article describes the so-called Wiener Bogen® (Viennese Curve) and its non-linear cant ramp. Some of its geometrical and kinematical parameters have been analyzed, including curvature and shape of the cant ramp. An example of calculations has been provided with results shown in both tables and graphically. The possibility of modernization of the existing railway curves with clothoids or cubic parabolas by replacing them by curves with Viennese Curves has been initially discussed

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.32

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 419-431

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf