Object structure

Title:

Możliwości oceny stanu naprężeń w szynach toru bezstykowego

Title execution:

Possibilities of stress state evaluation in continuous welded rails

Creator:

Towpik, Kazimierz

Subject and Keywords:

tor bezstykowy ; defekty szyn ; pomiar naprężeń ; CWR track ; rail defects ; stress measurements

Abstract:

W referacie scharakteryzowano złożony stan naprężeń (sił podłużnych) w szynach eksploatowanego toru bezstykowego. Głównym źródłem naprężeń są zmiany temperatury szyn, współdziałanie pojazdu z torem oraz naprężenia własne będące efektem procesu produkcji. Znajomość rozkładu naprężeń w szynach ma istotne znaczenie dla oceny bezpieczeństwa eksploatowanego toru bezstykowego oraz zrozumienia rozwoju defektów szyn. Omówiono również metody pomiaru naprężeń (sił podłużnych) w szynach ; In the paper the variability of stresses (and corresponding longitudinal forces) observed in continuous welded rail (CWR) during service were described. The main sources of stresses are rail temperature changes, train/track interaction and residual stresses resulted from the manufacturing process. A knowledge of stress distribution in rails is very important for CWR track safety assessment in service and essential for understanding the rail defects development. The different methods of stress (longitudinal forces) measurements in rails were also presented

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.31

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 407-417

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf