Object structure

Title:

Kryteria techniczno-eksploatacyjne w doborze maszyn do profilowania szyn

Title execution:

Technical and operating criteria for choice of rail profiling machines

Creator:

Stencel, Grzegorz

Subject and Keywords:

profilowanie szyn ; wady szyn ; maszyny do profilowania ; strategia utrzymania ; profiling rails ; rail defects ; profiling machines ; maintenance strategy

Abstract:

W artykule przedstawiono kryteria jakie należy brać pod uwagę w doborze maszyn stosowanych przy utrzymaniu szyn. Opisano maszyny obecnie stosowane w profilowaniu, czyli szlifierki, frezarki i strugarki. Przedstawiono wady, jakie występują na powierzchni tocznej szyn. Scharakteryzowano tryby profilowania stosowane na kolejach europejskich oraz wskazano, które maszyny są stosowane w poszczególnych trybach. Na podstawie własnych pomiarów zaprezentowano korzyści wynikające z profilowania szyn ; The article presents the criteria to be taken into consideration in the selection of machines used to maintain the rails. The machines currently used in profiling, ie grinding machines, milling machines and planning machines, are described. The rolling contact fatigue of the rails are presented. The profiling modes used on European rail and the machines that are used in each mode are shown . Based on own measurements, the benefits of rails profiling are presented

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.29

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 379-389

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf