Object structure

Title:

Problemy modelowania tzw. „tłumienia dodanego” nawierzchni szynowych w świetle norm europejskich

Title execution:

Problems associated with modeling of insertion loss in rail tracks in the light of european standards

Creator:

Sołkowski, Janusz

Subject and Keywords:

nawierzchnie podsypkowe ; nawierzchnie bezpodsypkowe ; elementy sprężyste ; wibroizolacja ; normatywy ; ballasted tracks ; ballastless tracks ; elastic insertions ; vibroisolation ; standards

Abstract:

W referacie przedstawiono przegląd problemów związanych z modelowaniem oraz badaniami doświadczalnymi efektywności wibroizolacji w nawierzchniach kolejowych. Uwzględniono szereg norm laboratoryjnych oraz zaleceń i przepisów kolejowych kolei europejskich. Wskazano czynniki mające wpływ na modelowanie wibroizolacyjności nawierzchni kolejowych oraz podano miary stosowane w normatywach. Zwrócono uwagę na niedostatki polskich przepisów PKP PLK S.A. w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym dotyczącym wymagań dla elementów sprężystych, które są stosowane coraz częściej na naszych liniach kolejowych. ; In the paper a review has been presented of problems arising during modeling and carrying out in-situ measurements of vibration attenuation of rail tracks equipped with elastic insertions. Several laboratory standards have been mentioned as well as standards concerning modelling and in-situ measurements that are used by European railways. The standard measures of insertion loss have been given and some factors that influence the predictions of insertion loss have been pointed out. The deficiency of Polish State Railways’ regulations has been shown both as to the theoretical aspects of track modeling and to the requirements the suppliers should fulfill while offering their products.Słowa kluczowe

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.28

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 367-378

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf