Object structure

Title:

Przyczyny utrudnień w osiąganiu pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną

Title execution:

Sources of obstacles blocking full effects of subgrade strengthening by a protective layer

Creator:

Siewczyński, Łucjan ; Pawłowski, Michał

Subject and Keywords:

droga kolejowa ; podtorze kolejowe ; badania odkształcalności podtorza ; railroad ; subgrade ; research on subgrade’s deflection

Abstract:

W artykule opisano najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną. Dokonano próby klasyfikacji przyczyn z wydzieleniem czterech ich zbiorów: pogorszenie warunków gruntowo-wodnych, błędy projektowe, błędy wykonawcze oraz ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze. Podano sposoby rozpoznawania przyczyn i wskazano zalecenia wykonawcze umożliwiające zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zjawisk mających wpływ na stan odkształcalności i zagęszczenia podtorza z warstwą ochronną. ; The article presents the most common causes of problems with acquiring expected parameters of a subgrade with a protective layer. A classification attempt was made by extracting four sets of the causes: a decrease of soil and water conditions, errors done at design, errors at construction site and technological limitations. Methods for inquiring about the problems’ causes are given, together with recommendations for the subgrade and the protective layer construction. The recommendations aim to minimise an occurrence probability of adverse phenomena influencing deflection and compactness state of the subgrade and the protective layer

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.27

Language:

pol ; eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 357-366

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf