Object structure

Title:

Wytyczne projektowania torów tramwajowych a obecnie używany tabor tramwajowy

Title execution:

Tram tracks design codes and contemporary trams

Creator:

Rychlewski, Jeremi ; Firlik, Bartosz ; Straszewski, Wojciech

Subject and Keywords:

trasy tramwajowe ; wytyczne projektowania ; trasa w planie i profilu ; sterowanie ruchem tramwajowym ; tram lines ; design codes ; tram track in horizontal and vertical plane ; tram traffic control

Abstract:

Projektowanie tras tramwajowych w polskich miastach odbywa się na podstawie starych aktów prawnych, a nieliczne nowe zapisy w innych aktach prawnych nie uwzględniają wystarczająco specyfiki ruchu tramwajowego. Zmiany są potrzebne gdyż od czasu napisania szczegółowych wytycznych nastąpiła zdecydowana wymiana taboru tramwajowego, zmieniły się uwarunkowania społeczne i urbanistyczne. Tramwaje muszą być konkurencyjne wobec ruchu samochodowego, a jednocześnie spełniać zwiększone wymogi ekologiczne. Obecne nieaktualne przepisy prowadzą w najlepszym razie do podejmowania nieoptymalnych decyzji, w skrajnych zaś przypadkach były jedną z przyczyn wypadków tramwajowych. Konieczne jest więc opracowanie nowych szczegółowych wytycznych i systemowa weryfikacja aktów prawnych pod kątem uwzględniania specyfiki tras tramwajowych. ; Design of tram tracks in Polish cities is based on old regulations, with some new codes failing to include a specific character of tram traffic. New regulations are necessary, because from the time the old regulations were written, the rolling stock has changed significantly. Social, urban and environmental requirements have also changed, and the tram is now required to be competitive to car traffic. Using old codes in this new situation results at best in choosing non-optimal solutions, at worst causing tram crashes. There is therefore a need for writing new detailed rules for designing tram tracks and for a verification of the legal system how it includes the specific character of tram traffic.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.26

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 335-355

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf