Object structure

Title:

Problemy przeprowadzenia trasy kolei dużej prędkości przez aglomerację poznańską

Title execution:

Problems of high speed railway line design through Poznań agglomeration

Creator:

Rychlewski, Jeremi ; Pawłowski, Michał

Subject and Keywords:

linie kolejowe dużej prędkości ; kolej w aglomeracji ; trasowanie linii kolejowej ; high speed railways ; railways in agglomerations ; railroad routing

Abstract:

Duży koszt budowy linii kolejowych dużych prędkości wymaga dokładnej optymalizacji przebiegu tych linii. Szczególnym problemem są aglomeracje, gdzie z racji dużej intensywności zabudowy trasowanie linii dużych prędkości jest utrudnione, a jednocześnie wielkość aglomeracji uzasadnia ich obsługę przez pociągi dużej prędkości. Problem ten przedstawiono na przykładzie aglomeracji poznańskiej, dla której przeanalizowano 6 wariantów przebiegu linii dużej prędkości. Wyniki analizy pokazują negatywne skutki wydłużania linii w celu poprowadzenia jej przez główną stację aglomeracji. Wariant przewidujący zachowanie zasadniczego kierunku linii (wschód – zachód) i budowę tunelu pod główną stacją okazał się najkorzystniejszym eksploatacyjnie, ale jednocześnie najdroższym. Najlepsze okazały się warianty zakładające dojazd do głównej stacji liniami o prędkości klasycznej i trasowanie linii dużej prędkości poza główną stacją, ale w granicach Poznania ; A high construction cost of high speed railway lines requires a precise optimisatnion of the lines’ geometrical layout. Specific and strong problems arise in agglomerations, where due to high urban density design of a high speed line is difficult, but at the same time a number of inhabitants justifies service of such agglomerations by high speed trains. The problem is illustrated by Poznań agglomeration, with an analysis of 6 variants of a high speed line’s path. The analysis yielded negative results of the line’s elongation aiming at passing through the main station. A variant keeping accordance with the high speed line’s general direction at a cost of building a tunnel under the main station yielded the best operational characteristics, but at the same time generated the maximum cost. The best variants were those assuming location of the high speed line outside the main station (but within the main city) with connector lines allowing a classical speed access to the main station

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.25

Language:

pol ; eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 323-334

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf