Object structure

Title:

Badania symulacyjne w ocenie jakości i trwałości nawierzchni kolejowej i jej stalowych elementów

Title execution:

Simulation study in assessment the quality and durability of the superstructure and its steel components

Creator:

Kukulski, Jacek

Subject and Keywords:

infrastruktura kolejowa ; badania symulacyjne ; MES ; railway infrastructure ; simulation study ; FEM

Abstract:

W pracy przedstawiono narzędzia symulacyjne, które mogą być wykorzystywane w ocenie jakości i trwałości wybranych elementów nawierzchni kolejowej. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych naprężeń własnych w procesie produkcji elementów stalowych rozjazdów kolejowych, jak też uproszczonego modelu nawierzchni kolejowej. Badania obejmowały różne warianty konstrukcji jak i jej obciążenia eksploatacyjne. Prezentowane wyniki badań symulacyjnych stanowiły m.in. uzupełnienie badań doświadczalnych. ; The paper presents simulation instruments that can be used to evaluate the quality and durability of selected the superstructure and its components. The article presents selected results of simulation residual stress simulation tests in the steel production process of railway turnouts as well as a simplified model of railway superstructure. The various construction variants and their operating loads have been analysed. Presented results of the simulation studies were among others completion of experimental research.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.18

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 245-254

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf