Object structure

Title:

Założenia do prognozowania wpływu kolejowych robót budowlanych na ruch pociągów

Title execution:

Assumptions for predicting construction works’ influence on rail traffic

Creator:

Kosicki, Damian

Subject and Keywords:

zamknięcia torowe ; kolejowe roboty budowlane ; ruch pociągów ; track possessions ; railway construction works ; rail traffic

Abstract:

Modernizacja linii kolejowych jest związana z tymczasowymi zamknięciami torowymi i utrudnieniami w ruchu pociągów. Obecnie w Polsce dyskusja o wpływie realizacji robót na ruch pociągów skupia się na argumentach opisowych, unikając posługiwania się skwantyfikowanymi parametrami, co utrudnia obiektywne porównywanie różnych wariantów realizacji robót. W niniejszym artykule zaproponowano najważniejsze założenia do prognozowania wpływu kolejowych robót budowlanych na ruch pociągów w ujęciu liczbowym. ; Modernization of railway lines require temporary track closures (possessions) and rail traffic disruptions. Currently in Poland a discussion about an impact of railway construction works on rail traffic is based on descriptive arguments, which makes it difficult to compare objectively different variants of works arrangement. This paper proposes the most important assumptions of a method for predicting the influence of construction works on rail traffic in numerical terms.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.15

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 197-207

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf