Object

Planned object

Title: Recenzja szczegółowa artykułów: „Analiza i ocena wielokryterialna wybranych, innowacyjnych rozwiązań transportowych wobec potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych”; „Determinanry i rozwój przedsiębiorsczości kobiet w Polsce na tle wybranych państw”; „Jak zarządzać oszczędnościami emerytalnymi, czyli o zarządzaniu aktywnym i pasywnym”; „Ocena ryzyka zawodowego starszego wykładowcy na wyższej uczelni technicznej”; „Społeczna odpowiedzialność państwa w stosunku do osób starszych - doświadczenia Stanów Zjednoczonych a trendy w Polsce”; „Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce wobec przemian demograficznych” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information