Object structure

Title:

Analiza możliwości zastosowania tramwajowych rozjazdów dużej prędkości w węzłach sieci Wrocławia

Title execution:

Analysis of a possibility to use high speed tram turnouts in Wrocław tram network’s knots

Creator:

Gisterek, Igor

Subject and Keywords:

tor tramwajowy ; rozjazd ; rozjazd dużej prędkości ; Wrocław ; tramway track ; switch ; high speed turnout

Abstract:

Praca zawiera rozważania na temat celowości i możliwości użycia rozjazdów tramwajowych specjalnej budowy (o dużym promieniu toru zwrotnego) na przykładzie rozwoju sieci wrocławskiej. Przedstawiono różnice w budowie pomiędzy rozjazdami zwykłymi i dużych prędkości. Zreferowano wyniki analizy dotyczącej wprowadzania takich rozjazdów w poszczególne węzły rozjazdowe. Omówiono wstępnie wytypowane lokalizacje. Przedstawiono wady i zalety tramwajowych rozjazdów dużych prędkości. ; The work includes discussion on the purpose and possibility of using special tramway turnouts (with a large radius of the turning track) on the example of the Wroclaw network. The differences in construction between ordinary and high speed switches are presented. The results of the analysis concerning the introduction of such turnouts into the individual track junctions a represented. Pre-selected locations are discussed. The advantages and disadvantages of high-speed tramway turnouts are presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.12

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 153-163

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf