Object structure

Title:

Wpływ lokalnego osłabienia oporów podsypki na stateczność toru kolejowego

Title execution:

Effect of the local decrease of ballast resistance on the stability of the railway track

Creator:

Czyczuła, Włodzimierz ; Błaszkiewicz, Dorota ; Szabłowska, Paulina

Subject and Keywords:

tor kolejowy ; osłabienie podsypki ; analiza modelu stateczności toru ; łuk kołowy o małym promieniu ; railway track ; ballast weakness ; analysis of the track stability model ; sharp curve

Abstract:

W referacie omówiono zagadnienie stateczności toru bezstykowego oraz przedstawiono analizę stateczności w przypadku toru położonego na odcinku prostym oraz w łuku kołowym o małym promieniu. W szczególności zajęto się problematyką zmiennego oporu poprzecznego podsypki (jej lokalnego osłabienia), oraz wpływu tego zjawiska na ścieżkę równowagi toru bezstykowego. Przeanalizowano wpływ różnych wartości oporów poprzecznych podsypki, przy ustalonych pozostałych parametrach nawierzchni. Określono wpływ względnej długości odcinka z osłabionym oporem na temperaturę ekwiwalentną. ; The paper discusses the issue of stability of the continuous welded rail (CWR) and presents the analysis of stability in the case of a track located in a straight and track in a sharp curve. In particular, the problem of variable lateral ballast resistance (its local decrease) has been addressed, and the effect of this phenomenon on the path of equilibrium of the CWR track. The impact of different values of lateral ballast resistance has been analyzed, while other parameters of the track have been fixed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.09

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 115-126

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf