Object structure

Title:

Wpływ podatności główki szyny na rozkład przemieszczeń wzdłużnych przy hamowaniu pociągu

Title execution:

Efect of rail head receptance on longitudal displacement distribution under breaking forces

Creator:

Czyczuła, Włodzimierz ; Urbanek, Małgorzata

Subject and Keywords:

przemieszczenie wzdłużne szyny ; efekt „head on web” ; hamowanie pociągu ; longitudinal rail displacements ; effect „head on web” ; train braking

Abstract:

Praca dotyczy analizy przemieszczeń wzdłużnych główki i osi szyny przy występowaniu obciążeń, jakie pojawiają się przy hamowaniu pociągu. Analiza została przeprowadzona przy użyciu numerycznego, trójwymiarowego modelu szyny. Wyniki analizy zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Dokonano także porównania rezultatów analizy numerycznej z wynikami, uzyskanymi przy użyciu modelu analitycznego. ; The paper deals with the analysis of longitudinal displacements of the rail head and rail axis under the loads that occur at the braking of the train. The analysis was carried out using a numerical three-dimensional rail model. The results of the analysis are illustrated by computational examples. The results from numerical and analytical models are comparded.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.08

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 107-114

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf