Object structure

Title:

Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu i budowie infrastruktury tramwajowej

Title execution:

Safety issues in the designing and constructing the tramway infrastructure

Creator:

Bujak, Natalia ; Grulkowski, Sławomir ; Zariczny, Jerzy

Subject and Keywords:

tramwaj ; bezpieczeństwo ; infrastruktura tramwajów ; tramway ; safety ; tramway infrastructure

Abstract:

W artykule omówiono podstawowe problemy szeroko rozumianej infrastruktury tramwajowej, które wpływają na poziom bezpieczeństwa. Wskazano kierunki i przykłady działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym. Za konieczne uznano projektowanie i ciągły rozwój rozwiązań infrastrukturalnych w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego. ; In this article, we discuss the safety-related problems of the tram transit infrastructure. We point out the directions to improve safety in tramway transportation. We also show the examples of actions aimed at safety improvement. Design and continuous development of infrastructure solutions have been deemed necessary to take account of traffic safety requirements.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.07

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 87-105

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf