Object structure

Title:

Wpływ usterek torowych na zakłócenia ruchu kolejowego

Title execution:

Impact of defects track superstructure on disturbances of railway operations

Creator:

Brona, Przemysław ; Kruk, Robert ; Ochociński, Krzysztof ; Piwowar, Beata

Subject and Keywords:

transport kolejowy ; ruch kolejowy ; nawierzchnia kolejowa ; railway transport ; railway operation ; track superstructure

Abstract:

W artykule omówiony został stan techniczny infrastruktury kolejowej w Polsce i przedstawiona została klasyfikacja usterek powodujących występowanie opóźnień pociągów na sieci linii kolejowych. Zestawiono również dane statystyczne za ostatnie 3 lata dotyczące liczby i wielkości występowania opóźnień, których przyczyną były usterki występujące w torze kolejowym. Omówiono także wpływ usterek związanych z elementami toru kolejowego na prowadzenie ruchu pociągów. ; The article presents the technical condition of railway infrastructure in Poland and the classification of defects causing the appearance of trains delays on railway network. The statistical data for the last 3 years on the number and values of delays caused by defects in the railway track have also been summarized. It was also described the impact of defects railway track superstructure elements on the railway operations.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2017.25.05

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 61-73

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf