Object structure

Title:

Analysis of the pickup exhaust emissions in real driving conditions

Title execution:

Analiza emisyjności pojazdu typu pickup w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Creator:

Merkisz, Jerzy ; Siedlecki, Maciej ; Rymaniak, Łukasz ; Gallas, Dawid

Subject and Keywords:

exhaust emission ; PEMS ; RDE

Abstract:

The article analyzes the exhaust gases from the vehicle pickup during drive tests. The research was carried out on a vehicle of this type because of the growing vehicle sales of this type of chassis in both domestic and European level. The study was conducted in Poznan, two drives of the same track were performed - economic and dynamic. To test the exhaust emission was used PEMS apparatus (Portable Emissions Measurement System ) mounted on the vehicle Nissan Navara. The collected results were presented in the form of graphs of emission plotted on the track map. They were also compared to the EU norms and administered by the manufacturer fuel consumption. Based on these results conclusions were prepared. ; W artykule poddano analizie gazy wylotowe emitowane podczas ruchu pojazdu typu pickup. Sprzedaż pojazdów o tego typu nadwoziu zwieksza się obecnie zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. W ramach badań przeprowadzonych w Poznaniu, odbyły się dwa przejazdy autem – ekonomiczny i dynamiczny. Do badań posłużyła aparatura PEMS (Portable Emissions Measurement System) zamontowana na pojeździe Nissan Navara. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresów emisyjności naniesionych na mapę. Na podstawie porównania z obowiązującymi normami oraz podawanym przez producenta zużyciem paliwa sformułowano wnioski.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 39-46

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf