Object structure

Title:

The application of a test stand modeling the inverted pendulum phenomenon in the investigations of the methods of stabilization of the aerial mast position

Title execution:

Wykorzystanie stanowiska odwzorowującego zjawisko odwróconego wahadła w badaniu metod stabilizacji

Creator:

Judt, Wojciech ; Urbaniak, Rafał Jan ; Ciałkowski, Michał

Subject and Keywords:

aerial positioning ; servomechanism ; LabVIEW environment ; pozycjonowanie anten ; serwomechanizm ; środowisko LabVIEW

Abstract:

The paper presents the results of investigations related to the possibilities of control of the radio aerial mast carried out on a test stand reproducing the inverted pendulum phenomenon using servo drives and LabVIEW environment. The authors present individual components of the stand and the measurement equipment used in the experimental investigations. ; W artykule przedstawiono zebrane wyniki badań określające możliwości sterowania masztem anteny radiowej. Badania przeprowadzano na stanowisku odwzorowującym zjawisko odwróconego wahadła z wykorzystaniem układu serwonapędów oraz środowiska programowania LabVIEW. Autorzy artykułu przedstawili poszczególne elementy składowe stanowiska badawczego oraz niezbędną aparaturę pomiarową wykorzystywaną podczas realizowanych badań eksperymentalnych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.03

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 23-28

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf