Object structure

Title:

Increasing in efficiency of use of natural gas into the supply of electricity and heat large building on the example of the Department of Chemistry at Poznan University of Technology

Title execution:

Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energię elektryczną i ciepło dużych obiektów na przykładzie budynku Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Creator:

Gołębiewski, Michał

Subject and Keywords:

cogeneration ; distributed energy production ; kogeneracja ; rozproszone wytwarzanie energii

Abstract:

The article presents the results of the technical and economic use of cogeneration technologies designed to increase the efficiency of use of natural gas to produce electricity and heat for the needs of large objects. The arrangement shown is part of the distributed generation of electricity and heat. As a supplement can be used such systems as ORC systems, heat pumps, solar collectors and photovoltaic cells. The object of study is a building of the Faculty of Chemical Technology, located on the campus of Poznan University of Technology. The economic analysis was conducted by comparing the costs of operating the abovementioned devices with traditional methods of energy supply. ; W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania technologii wysokosprawnej kogeneracji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby dużych obiektów. Przedstawiony układ jest jednym z elementów rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Jako uzupełnienie można wymienić takie układy jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Obiektem zaopatrywanym w energię jest budynek Wydziału Technologii Chemicznej znajdujący się na terenie Politechniki Poznańskiej. Analiza ekonomiczna przeprowadzono na podstawie porównania kosztów eksploatacyjnych wyżej wymienionych urządzeń z tradycyjnymi metodami dostarczania energii.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.01

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 5-12

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf