Object structure

Title:

Verification of a tram wheel new profile dynamic behavior

Title execution:

Weryfikacja zachowania dynamicznego koła tramwajowego o nowym profilu

Creator:

Staśkiewicz, Tomasz ; Firlik, Bartosz

Subject and Keywords:

wheel/rail interaction ; multi-body simulation ; współpraca kołą z szyną ; symulacja układów wielomasowych

Abstract:

This paper is concerned about verification of a tram wheel new profile on multi-body simulation basis. The profile was obtained in an optimization process, which objective function was reduction of gaps occurring between points of contact with rail. The followingparameters were checked: derailment coefficient Y/Q, wheelset lateral displacement, number of contact points and wear index. The aim of this work was to determine whether the new wheel profile is suitable for Polish tram networks and if its performance is enhanced in comparison to other profiles being applied. Simulation rides were carried out on tracks with measured geometry. It was found out, that the new profile had significantly better wear properties, but the ride safety was controversial. ; Niniejszy artykuł jest poświęcony symulacyjnej weryfikacji dynamicznych własności kół tramwajowych o nowym profilu, który o pracowano na drodze optymalizacji kształtu, której funkcją celu była redukcja rozmiarów przerw między punktami kontaktu koła z szyną. Sprawdzono następujące wielkości: współczynnik bezpieczeństwa przeciwko wykolejeniu, przesunięcie poprzeczne zestawu kołowego, spokojność biegu, liczbę punktów styku oraz współczynnik intensywności zużywania. Celem pracy było określenie czy nowy profil może być wdrożony do eksploatacji w polskich sieciach tramwajowych oraz czy jego własności dynamiczne uległy poprawie względem profili obecnie eksploatowanych. Przejazdy symulacyjne były prowadzone na torach o rzeczywistej, zmierzonej geometrii. Zauważono, że nowy profil miał znacznie lepsze właściwości zużyciowe, lecz bezpieczeństwo jazdy było dyskusyjne.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.1.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 49-60

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf