Object structure

Title:

Numerical study on homogeneous SO2 oxidation in high temperature conditions

Title execution:

Analiza numeryczna procesu homogenicznego utleniania SO2 w warunkach wysokich temperatur

Creator:

Jójka, Joanna ; Czyżewski, Paweł

Subject and Keywords:

SO2 ; SO3 ; oxidation ; CFD ; Fluent ; kinetic mechanism ; mechanizmy kinetyki reakcji

Abstract:

Significant content of SO3 in exhaust gases generates difficulties in maintenance of metallurgical plants and large combustion installations. To minimize the range of this problem, numerical models of reacting flow can be introduced to the designed process. Modeling combustion and post combustion of SO3 formation requires adding reaction mechanism of reactive mixture to flow equations. In this work three kinetic mechanisms of SO2 oxidation have been used to predict SO3 formation, expressed in SO3 outlet concentration and SO2 to SO3 conversion rate. Physical model of flow through quartz glass tube, based on [Belo et al. 2014] experiment, has been created and implemented in Ansys Fluent. Difference between experimental data and model calculations results have been presented as a function of species concentration and temperature. ; Znacząca zawartość SO3 w spalinach powoduje trudności w użytkowaniu instalacji metalurgicznych oraz energetycznego spalania. W celu minimalizacji zasięgu tego problemu, do etapu projektowania instalacji mogą zostać wprowadzone modele reakcji chemicznych przepływającego płynu. Modelowanie powstawania SO3 w trakcie procesu spalania oraz w elementach instalacji spalinowej wymaga uzupełnienia równań przepływu o mechanizmy reagującej mieszanki. W tej pracy zostały wykorzystane trzy mechanizmy uwzględniające utlenianie SO2 do predykcji formacji SO3, wyrażonej przez koncentrację wylotową SO3 i współczynnik konwersji SO2 do SO3. Model fizyczny przepływu przez szklaną rurę, bazujący na eksperymencie [Belo et al. 2014], został przygotowany i zaimplementowany do oprogramowania Ansys Fluent. Różnice pomiędzy danymi eksperymentalnymi oraz obliczeniami dla poszczególnych modeli zostały zaprezentowane w funkcji koncentracji związków oraz temperatur.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.1.04

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 39-47

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf