Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. inż Grzegorza Danilewicza w związku z postępowniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych wszczętym przez Radę Wydziału Elektroniki i Telekomuniacji PP

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information