Object

Planned object

Title: Receznja osiągnięć naukowych i dydaktycznych dr hab inż. Grzegorza Danielewicza, prof. Politechniki Poznańskiej w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

Creator:

Chydziński, Andrzej

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.10.20

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information