Object

Planned object

Title: Recenzja artykułów: „Dyskryminacja ze względu na wiek - wybrane aspekty”; „Efektywność zarządzania oszczędnościami emerytalnymi przez zakłady ubezpieczeń”; „Instrumenty gromadzenia długoterminowych, dodatkowych oszczędności emerytalnych - efektywność, koszty, aspekty prawne”; „Lokaty bankowe jako narzedzie gromadzenia oszczędności na emeryturę”; „Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania polskich gospodarstw domowych” i „Ryzyko zabezpieczenia ekonomicznego osób w wieku przedemerytalnym” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Januszek, Henryk

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.08.29

NumberOfPages:

12

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Inzynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Januszek, Henryk

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information