Object

Planned object

Title: Recenzja osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej dr inż. Doroty Czarneckiej-Komorowskiej opracowana w związku ze wszczętym postępowaniem o nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn

Creator:

Bociąga, Elżbieta

Object type:

recenzja

Publication date:

2017.05.17

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information