Object structure

Title:

Classification and measurement of innovations

Title execution:

Klasyfikacja i pomiar innowacji

Creator:

Kłos, Zbigniew

Subject and Keywords:

innovations ; classification ; measurement ; innowacje ; klasyfikacja ; pomiar

Abstract:

In the paper the innovations, their understanding and role in economy are shown. Then their main classification is presented and based on it, the examples are reviewed. Categories of activities and exemples of activities leading to creation of innovations are discussed in next part of paper. At the end, qualitative and quantitative approach to data on innovative activities are presented. ; W artykule ukazano rozumienie i rolę innowacji w gospodarce. Przedstawiono następnie podstawową ich klasyfikację i w oparciu o nią, przytoczono przykłady innowacji w poszczególnych grupach. Zaprezentowano potem kategorie aktywności i przykłady aktywności prowadzących do powstawania innowacji. W końcowej części artykułu omówiono jakościowe i ilościowe podejście do informacji na temat aktywności innowacyjnych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.4.03

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 27-42

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf