Object structure

Title:

Analysis of injectors reaction on the external signals in direct injection systems

Title execution:

Analiza reakcji wtryskiwacza na sygnały zewnętrzne w układach wtrysku bezpośredniego

Creator:

Skowron, Maciej ; Pielecha, Ireneusz

Subject and Keywords:

fuel injection ; injection delay ; constant-volume chamber ; wtrysk bezpośredni ; opóźnienie wtrysku ; komora stałej objętości

Abstract:

The aim of the research was to assess the external signals of fuel injection by piezoelec- tric injectors of engines fueled with gasoline and diesel fuel. The assessment focused on the delay analysis of fuel injection start in relation to the time of appropriate control signals occured. The research on these relations was conducted with the use of the system for ana- lysing fast-varying processes and high speed camera HSS 5 by LaVision installed in the test stand with constant-volume chamber. The tests were conducted for different injectors with direct injection of liquid fuels under variable conditions: different fuel pressure, air back- pressure and injection time. The paper correlates the electric parameters activating injector operation with parameters of actual fuel injection. For this purpose the digital processing of images was applied enabling actual times determination of fuel injection initiation. Essen- tial differences between the activation time of fuel injection and its actual occurrence were pointed out. ; Celem artykułu było oszacowanie wpływu sygnałów elektrycznych na warunki pracy wtryskiwaczy piezoelektrycznych w układach bezpośredniego wtrysku benzyny i oleju napędowego. Analizę skupiono na opóźnieniu odpowiedzi układu w odniesieniu do pojawienia się sygnału sterującego. Do badań wykorzystano aparaturę do rejestracji przebiegów szybkozmiennych i szybką kamerę do robienia zdjęć HSS5 firmy LaVision. Badania wykonano w komorze stałej objętości przy zmiennych warunkach ciśnienia wtrysku, przeciwciśnienia oraz czasu wtrysku. W artykule powiązano sygnały elektryczne z faktycznym pojawieniem się kropel paliwa w komorze. Do tego celu wykorzystano komputerowo analizowane obrazy. Wskazano różnicę czasu między pojawieniem się sygnału sterującego a rzeczywistym wypływem paliwa.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.3.04

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 39-51

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf