Object structure

Title:

The assessment of oil additive impact on the particulate matter emissions of jet engine

Title execution:

Ocena wpływu dodatku oleju na emisję cząstek stałych z silnika odrzutowego

Creator:

Pielecha, Jacek ; Jasiński, Remigiusz

Subject and Keywords:

exhaust emission ; turbine engine ; oil additive ; emisja spalin ; silnik odrzutowy ; dodatek oleju

Abstract:

Particulate matter emissions from aircraft engines is the issue increasingly discussed among researchers active in the field of ecology of aviation. This fact is mainly caused by negative effects of particulate matter on human health and the latest research results, which indicate that the particle matter emitted from aircraft engines are characterized by very small dimensions. The article presents the results of studies conducted to determine the effect of oil additive to fuel on particle matter size distribution. It was found that the addtion of oil reduces the concentration of PN with the increase of thrust of the jet engine. There was no significant effect of oil additive on the size distribution of particles. ; Emisja cząstek stałych z silników lotniczych jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym wśród naukowców prowadzących badania w zakresie emisji związków szkodliwych z silników lotniczych. W głównej mierze spowodowane jest to faktem, że cząstki stałe emitowane z silników odrzutowych charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. W artykule przedstawiono badania mające na celu ocenę wpływu dodatku oleju do paliwa lotniczego na emisję cząstek stałych. Stwierdzono, że dodatek oleju powoduje zmniejszenie stężenia liczby cząstek stałych wraz ze wzrostem siły ciągu silnika turbinowego. Nie stwierdzono istotnego wpływu dodatku oleju na rozkład wymiarowy emitowanych cząstek stałych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.3.03

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 29-38

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf