Object structure

Title:

Concept of applying ASG-EUPOS and Aerosafetyshow DEMONSTRATOR+PL system for monitoring aircraft’s position

Title execution:

Koncepcja wykorzystania systemów ASG-EUPOSi aerosafetyshow DEMONSTRATOR+PL na potrzeby monitorowania pozycji statków powietrznych

Creator:

Nowaczyk, Wojciech ; Frąckowiak, Andrzej

Subject and Keywords:

Global Navigation Satellite Systems ; GPS ; ASG-EUPO

Abstract:

The AeroSafetyShow Demonstrator+PL project was created in response to the lack of a comprehensive solution for general aviation, which would make it possible to control aircraft flight parameters in real time. The system determines the aircraft’s position using, among other sources, the Global Navigation Satellite Systems. In order to increase the attractiveness and the level of safety of the proposed solution, the possibility of enhancing the measurements with corrections generated by the Active Geodetic Network EUPOS was taken into consideration. According to the proposed concept, which will be further verified, the final navigation solution would not be determined in the receiver unit, placed within the aircraft, but at the Mobile Controller ASSD+PL, to which autonomous measurement data and corrections would be sent. ; Projekt AeroSafetyShow Demonstrator+PL jest odpowiedzią na brak kompleksowego rozwiązania w lotnictwie ogólnym, które pozwoliłoby kontrolować parametry lotu statków powietrznych w czasie rzeczywistym. System wyznacza pozycję m.in. na podstawie Glo- balnych Systemów Nawigacji Satelitarnej. Celem zwiększenia atrakcyjności oraz poziomu oferowanego bezpieczeństwa podjęto analizę możliwości wsparcia dokonywanych pomia- rów poprawkami generowanymi przez Aktywną Sieć Geodezyjną EUPOS. W odniesieniu do koncepcji, która zostanie poddana weryfikacji, ostateczne rozwiązanie nawigacyjne nie będzie wyznaczane w odbiorniku umieszczanym w statku powietrznym, lecz w Kontrolerze Mobilnym ASSD+PL, do którego przesyłane będą dane z pomiarów autonomicznych oraz korekty do obliczeń.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.3.02

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 21-28

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf