Object structure

Title:

Transportation processes – theoretical and practical aspects

Title execution:

Procesy transportowe – aspekty teoretyczne i praktyczne

Creator:

Jakubek, Agata

Subject and Keywords:

logistics and transport processes ; classification of processes ; procesy transportowe i logistyczne ; klasyfikacja procesów

Abstract:

The article presents an overview of the concept of process definition which is widely used in various fields of life and, depending on the area, it is definitions adopt slightly different meanings. The analysis of the definitions allowed the authors arrive at a conclusion that processes are of a dynamic nature which is indispensable for the operation of every enterprise. The study also considered the issue of the processes in transportation and logistics. On the example of Public Transport Company in Rokietnica (ZUK Rokbus Sp. z o.o.) a classification of the processes in passenger transportation taking into account different components and processes was considered. The classification of processes allows adequate management of the company. The purpose of this article is to present the essence of the classification of processes occurring in a transport company. The considerations commence with an attempt to define the concept of process in which the dynamic nature of the processes occurring in transport and logistics will be shown. ; W artykule przedstawiono przegląd koncepcji definicji procesu. Pojęcie procesu jest szeroko stosowane w różnych dziedzinach życia i w zależności od obszaru przyjmuje nieco odmienne znaczeniowo definicje. Przeprowadzona w pracy analiza definicji pozwoliła na sformułowanie wniosku o dynamicznym charakterze procesów, który jest nieodzwonym zjawiskiem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pracy rozważono również zagadnienie procesów w transporcie i logistyce. Na podstawie Zakładu Usług Komunikacyjnych Rokbus Sp. z o.o. zaproponowano klasyfikację procesów w transporcie osób, uwzględniając istotne elementy składowe i przebieg procesów. Klasyfikacja procesów pozwala na odpowiednie zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie, co jest kolejnym krokiem w osiągnieciu zamierzonego celu. Celem artykułu jest przedstawienie istoty klasyfikacji procesów w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczynie próba jednoznacznego zdefiniowania pojęcia procesu, w którym ukazany zostanie dynamiczny charakter procesów zachodzących w transporcie i logistyce

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.3.01

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 5-20

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf