Object structure

Title:

Application of computer simulation in designing agricultural machinery

Title execution:

Zastosowanie metod symulacji komputerowej w projektowaniu maszyn rolniczych

Creator:

Stachowiak, Arkadiusz ; Szczepaniak, Marcin

Subject and Keywords:

computer simulation ; strength analysis ; virtual prototyping ; potato planter ; symulacje komputerowe ; analiza wytrzymałościowa ; wirtualne prototypowanie ; sadzarka do ziemniaków

Abstract:

In recent years, the development of computer-aided design systems and manufacturing changes significantly the method of structural and technological works. Method that allows for the rapid introduction of a new product on the market is concurrent engineering. Due to the high costs of hardware and software and the lack of appropriate staff this method is not available to many, especially small manufacturing plants. Effective, although to a less extent, a tool to improve quality and shorten the design time can be individual modules as well as computer programs. The article presents examples of how use the program of "virtual prototyping" to solid modeling, kinematics simulation and stress analysis by finite element method. The results of presented analysis enabled the redesign of few elements of potato planter construction: support frame in fastening stationary tank place and side walls of the movable tank. ; W ostatnich latach rozwój komputerowych systemów wspomagania projektowania i wytwarzania w istotny sposób zmienia metody prac konstrukcyjno technologicznych. Metodą, która pozwala na najszybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek jest projektowanie współbieżne. Ze względu na duże koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz brak odpowiedniego personelu jest to metoda niedostępna dla wielu, szczególnie małych zakładów produkcyjnych. Skutecznym, choć w mniejszym stopniu, narzędziem służącym do poprawienia jakości i skrócenia czasu projektowania mogą być także pojedyncze moduły lub programy. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania programu typu wirtualnego prototypowania do modelowania bryłowego, symulacji kinematycznej oraz analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. Wyniki prezentowanych analiz umożliwiły zmianę konstrukcji: ramy nośnej analizowanej sadzarki w miejscu mocowania zbiornika stałego, w ścianach bocznych zbiornika stałego i zbiornika ruchomego.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 59-71

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf