Object structure

Title:

Statistical analysis of real-world urban driving cycles for modelling energy consumption of electric vehicles

Title execution:

Analiza statystyczna rzeczywistych cykli jezdnych na potrzeby modelowania zużycia energii przez samochody elektryczne

Creator:

Ohde, Bartłomiej ; Ślaski, Grzegorz ; Maciejewski, Michał

Subject and Keywords:

electric vehicles ; energy consumption modelling ; urban driving ; samochody elektryczne ; modelowanie zużycia energii ; ruch miejski

Abstract:

The paper presents the results of a statistical analysis of real-world driving cycles recorded in the Poznan agglomeration. The analysis was carried out in order to find out possible relationships between the average speed and other statistics describing speed profiles at the level of individual road sections (e.g. average speed, average acceleration/deceleration, number of stops etc.) in order to create a macroscopic average-speed energy consumption model of an electric vehicle. ; W artykule zaprezentowano wyniki analizy statystycznej rzeczywistych cykli jezdnych zarejestrowanych w aglomeracji Poznań. Analizazostała przeprowadzona w celu odnalezienia możliwych zależności między średnią prędkością pojazdu a innymi parametrami statystycznymi profili prędkości na poziomie pojedynczych odcinków drogi (m.in. prędkość maksymalna, prędkość minimalna, średnie przyspieszenia dodatnie i ujemne, długość postoju i inne) w celu utworzenia makroskopowego modelu zużycia energii przez samochód elektryczny opartego na prędkościach średnich.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.03

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 25-39

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf