Object structure

Title:

Metoda Pareto-ABC analizy elektrycznych układów wielo-parametrycznych

Title execution:

The Pareto-ABC method for the analysis of electrical multi-parametric systems

Creator:

Tykocki, Janusz

Contributor:

Jordan, Andrzej (promotor) ; Cieślik, Sławomir (recenzent) ; Piątek, Zygmunt (recenzent)

Subject and Keywords:

zasada PARETO ; równanie stanu ; układy wielo-parametryczne ; wykresy ABC ; pole temperatury ; Pareto principle ; state equation ; multi-parameters system ; ABC charts ; temperature field

Abstract:

W rozprawie przedstawiono zmodyfikowaną zasadę Pareto przeznaczoną do analizy układów elektrycznych opisanych równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych, układami równań o pochodnych zwyczajnych oraz układami równań algebraicznych. Zmodyfikowana zasada Pareto zawiera podstawowe definicje i wzory dotyczące układów wielo-parametrycznych oraz autorsko opracowany algorytm analizy tych układów. Algorytm zawiera procedury dotyczące definicji zbiorów A,B i C parametrów badanego układu. W celu globalnej analizy tych zbiorów wprowadzono do opisu stanu ustalonego oraz dynamiki układów podstawy algebry liniowej.

Domain according to OECD:

Elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna

Discipline according to KBN:

elektrotechnika

Place of publication:

Poznań

Object type:

rozprawa doktorska przed obroną

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział - ; Instytut Informatyki i Automatyki

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017.01.31

Format:

s. 105

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Tykocki, Janusz

Location of original object:

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Digital object format:

application/pdf