Object structure

Title:

Methodology for determination of particular resistance contributions in mechanical energy demand using simulation and real world velocity profiles

Title execution:

Metodyka określania udziału poszczególnych oporów ruchu w zapotrzebowaniu na energię mechaniczną w oparciu o symulację i rzeczywiste profile prędkości

Creator:

Ohde, Bartłomiej ; Korzeniowski, Daniel ; Śląski, Grzegorz

Subject and Keywords:

mechanical energy demand ; motion resistance ; road vehicles ; zapotrzebowanie na energię mechaniczną ; opory ruchu ; pojazdy drogowe

Abstract:

This paper presents methodology to determine the contribution of each motion resistance in mechanical energy demand based on real life speed profiles. Example results are also shown based on data obtained in different traffic conditions: urban, highway, extra urban.Article includes theoretical basics of calculation of mechanical energy demand, means to obtain data by means of a Smartphone, and description of simulation model. At the end obtained results are presented supplemented analysis regarding characteristics of contribution of each motion resistance depending on traffic type and suggestion of practical use of results. ; W artykule przedstawiono metodologię szacowania udziału poszczególnych oporów ruchu w zapotrzebowaniu na energię mechaniczną w oparciu o rzeczywiste profile prędkości. Pokazano również wstępne wyniki dla profili prędkości uzyskanych podczas przejazdów w różnych warunkach eksploatacji pojazdu: ruch miejski, autostradowy i pozamiejski. Artykuł obejmuje teoretyczne podstawy obliczania zapotrzebowania na energię mechaniczną, sposób pozyskiwania danych za pomocą urządzenia typu smartfon i opis modelu symulacyjnego. Końcowa część artykułu zawiera uzyskane wyniki i ich analizę pod kątem charakterystycznych cech w zależności od różnych warunków ruchu pojazdu oraz propozycję praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.02

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 13-24

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf