Object structure

Title:

Vibroacoustic comfort measurements on electric multiple unit driver's stand during regular service

Title execution:

Pomiary komfortu wibroakustycznego na stanowisku maszynisty w warunkach normalnej eksploatacji

Creator:

Staśkiewicz, Tomasz ; Kominowski, Julian

Subject and Keywords:

electric multiple unit ; comfort ; vibroacoustics

Abstract:

Due to the development of railway market in Poland, the amount of new traction units put into service is growing every year. The vehicles are mainly manufactured by domestic companies and dedicated to passenger transport. The paper presents the methodology and results for measuring ride comfort, in extent of vibration and noise, at the driver’s stand in new and modernized rail vehicles, according to relevant standards and regulations. The following are described: measurement outcomes, tested vehicles, measuring devices, measuring points and route. The paper also contains information about vibration and noise sources in rail vehicles. ; W artykule przedstawiono metody oraz wyniki pomiarów komfortu pracy w zakresie drgań i hałasu na stanowisku maszynisty w nowych i zmodernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych w świetle obowiązujących przepisów i norm. Opisano wykorzystaną aparaturę pomiarową i miejsca pomiarów. W artykule podano także informacje o możliwych źródłach drgań i hałasu w pojazdach szynowych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2015.67.3.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2015

Format:

pp. 41-52

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf