Object structure

Title:

Threats of nanoparticles emission in airports' areas

Title execution:

Zagrożenie emisją nanocząstek na obszarach lotnisk

Creator:

Pielecha, Jacek ; Jasiński, Remigiusz

Subject and Keywords:

particulate matter ; jet engine ; airport

Abstract:

Particulate emission from aircraft engines represents a significant threat to human health and air traffic. Particles emitted at areas of the airports are nano-sized, which easily leak into the lungs thus giving rise to heart diseases, asthma or bronchitis. Current standards of emission caused reduction of emission of large diameter particles generated by aircraft engines. Despite this increasingly common issue at airports is smog, causing a reduction of visibility. The article presents the results of the particulate emission carried out on a jet engine. The study was divided into three phases: start-up, warm-up and stabilized operation. The first phase of operation is dominated by particles with large diameters (70-160 nm). The Warm-up phase is characterized by increase in the share of solid particles with the smallest diameter (10-40 nm) in the total emissions of PM, whereas during stabilized operation phase particles in the range of diameter of 10-70 nm are dominating. ; W artykule przedstawiono wyniki badań emisji cząstek stałych z silnika odrzutowego. Badania prowadzono w trzech fazach pracy silnika: rozruchu, nagrzewania i pracy ustabilizowanej. W pierwszej fazie dominują cząstki stałe o dużych średnicach (70–160 nm). Faza nagrzewania silnika charakteryzuje się wzrostem udziału cząstek stałych o najmniejszych średnicach (10–40nm) w całkowitej emisji cząstek stałych. Z kolei w trakcie pracy ustabilizowanej dominują cząstki o średnicach w zakresie 20–60 nm.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2015.67.3.03

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2015

Format:

pp. 23-30

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf