Object structure

Title:

Experimental bases for the rail track surface damage detection system

Title execution:

Eksperymentalne podstawy systemu detekcji uszkodzeń powierzchni szyn kolejowych

Creator:

Kominowski, Julian ; Licow, Roksana

Subject and Keywords:

diagnostics ; maintenance ; railway lines

Abstract:

A diagnosis of rail surface is generally based on the classical method of direct assessment and track geometry measurements. Identification and qualification of inequality and damage on the surface rails is depend on the skills and experience person who conducting inspection. In times of increasing exploitation of railways, infrastructure managers decide to use systems supporting the assessment of technical condition of the railways. In order to improve efficiency of detecting and maintaining uniform assessment criteria developed systems for detecting and monitoring inequalities damage on the surface rails. This article presents the assumption being the basis of the experimental monitoring system dedicated to the Polish railway infrastructure manager. The foundation of the research will be measurement and analysis of the dynamic response of the selected railway vehicle. The functional requirements and the actual research methodology on selected section of the main railwayline have been discussed. The paper presents architecture of measurement subsystem installed on typical type passenger electric locomotive. The implementation of a method for assessing in existing monitoring system has been proposed. ; W artykule przedstawiono założenia badań eksperymentalnych będących podstawą systemu monitorowania przeznaczonego dla zarządcy polskiej infrastruktury kolejowej. Badania są oparte na pomiarach i analizie dynamicznej odpowiedzi wybranego pojazdu kolejowego. Opisano wymagania funkcjonalne oraz metodykę badań rzeczywistych na wybranym odcinku magistrali kolejowej. Przedstawiono architekturę podsystemu pomiarowego zainstalowanego na wybranym typie pasażerskiej lokomotywy elektrycznej. Zaproponowano wykorzystanie sposobu oceny w istniejącym systemie monitorującym.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2015.67.3.01

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2015

Format:

pp. 5-11

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf