Object structure

Title:

The impact of sudden deterioration in weather conditions on road safety

Title execution:

Badanie wpływu nagłej zmiany warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Creator:

Merkisz, Jerzy ; Galant, Marta

Subject and Keywords:

road safety ; driver’s concentration ; simulator ; MindWave ; EEG

Abstract:

Sudden deterioration in weather conditions can cause dangerous traffic events. In 2014 there was over 3 200 road accidents during rain on polish roads and about 500 took place in the pres-ence of snow or fog. The paper presents a study of concentration changes during simulation training of drivers carried out at the Institute of Internal Combustion Engines and Transport at Poznan University of Technology. With the use of a technically advanced passenger vehicle simulator AUTOSIM AS1200-6 and the bioelectrical brain activity monitoring device MindWave produced by Neu-roSky it was possible to determine the effect of a sudden deterioration of weather conditions on the concentration of the driver. Studies have shown that for the majority of respondents a sudden change in weather conditions strongly influenced the level of concentration of the driver. ; Nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych może powodować występowanie bez-piecznych zdarzeń drogowych. W 2014 roku na polskich drogach odnotowano ponad 3200 wypadków drogowych w czasie deszczu, a około 500 podczas opadów śniegu lub podczas mgły. W pracy przedstawiono analizę zmian koncentracji kierowcy podczas treningu symula-torowego. Badania przeprowadzono w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Poli-techniki Poznańskiej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technicznie symulatora pojaz-du osobowego AUTOSIM AS1200-6 oraz urządzenia do monitorowania aktywności bio-elektrycznej mózgu MindWave produkowanego przez NeuroSky możliwe było określenie wpływu nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych na koncentrację kierowcy. Bada-nia wykazały, że nagłe zmiany warunków pogodowych mają silny wpływ na poziom kon-centracji kierowcy.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.03

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2015

Format:

pp. 25-36

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf