Object structure

Title:

The impact of various strategies on injection on the emission of the DME powered engine - a review

Title execution:

Wpływ różnych strategii wtrysku na emisję silnika zasilanego DME - artykuł przeglądowy

Creator:

Smolec, Rafał ; Idzior, Marek ; Karpiuk, Wojciech

Subject and Keywords:

DME ; emission ; alternative fuels ; ecology ; combustion engine ; self-ignition ; ekologia ; emisja ; paliwa alternatywne ; silnik spalinowy ; zapłon samoczynny

Abstract:

The dynamic development of the automotive industry makes the consumption of diesel oil grow rapidly. Due to the increasing ecological requirements, research is conducted that aims at the reduction of the negative influence of this branch of industry on the environ-ment. One line of research is the search for ecological fuels, such as dimethyl ether. The application of this fuel with a simultaneous use of modern injection systems allowing for injecting fuel under very high pressure enables emission reduction, as compared to diesel oil. It turns out that the combustion of DME in modern self-ignition engines results in al-most negligible emission of particulate matter, which used to be one of the main drawbacks of the engines fuelled conventionally. ; Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego sprawia, że zużycie oleju napędowego bardzo szybko rośnie. W związku z rosnącymi wymaganiami ekologicznymi prowadzone są badania mające na celu zmniejszenie uciążliwości na środowisko tej gałęzi przemysłu. Jednym z kierunków prowadzonych badań jest poszukiwanie nowoczesnych paliw ekologicznych, do których możemy zaliczyć eter dimetylowy. Zastosowanie tego paliwa przy wykorzystaniu nowoczesnych układów wtryskowych, pozwalających na wtryskiwanie paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem, pozwala na obniżenie emisji w stosunku do oleju napędowego. Okazuje się, że spalanie DME w nowoczesnych silnikach ZS powoduje nie-mal pomijalną emisją cząstek stałych, co było do tej pory jedną z głównych wad silników tego typu zasilanych paliwem konwencjonalnym.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.06

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 83-92

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf