Object structure

Title:

Determining the parameters of static atmosphere based on experimental data

Title execution:

Wyznaczanie parametrów atmosfery statycznej na podstawie danych eksperymentalnych

Creator:

Ciałkowski, Michał ; Krupa, Wojciech ; Frąckowiak, Andrzej ; Maćkiewicz, Andrzej ; Górzeński, Radosław ; Wróblewska, Agnieszka (eksploatacja maszyn)

Subject and Keywords:

aviation ; flight altitude calculation ; atmosphere temperaure gradient ; standard atmosphere ; lotnictwo ; obliczanie wysokości lotu ; gradient temperatury atmosfery ; atmosfera standardowa

Abstract:

The paper presents the problem of determining static atmosphere parameters assuming the relation between the temperature and the pressure described with the polytropic process. In general, the initial state of the polytropic process expressed with pressure p0, temperature T0 is unknown, similarly to polytropic exponent n. Temperature and pressure can be measured during the flight. The measured values serve the purpose of determining the characteristic parameters of the polytropic and then determining the form of relation of flight altitude as a function of pressure. Simulation research and research based on real data confirm the described algorithm. ; W pracy przedstawiono zagadnienie wyznaczania parametrów atmosfery statycznej przy założeniu zależności temperatury od ciśnienia opisanego przemianą politropową. W ogólności nie jest znany stan początkowy przemiany politropowej wyrażony ciśnieniem p0, temperaturą T0 a ponadto nieznany jest również wykładnik politropy n. W trakcie lotu samolotu można dokonywać pomiaru temperatury i ciśnienia. Te pomierzone wielkości służą do wyznaczenia parametrów charakterystycznych politropy a następnie określenia postaci zależności wysokości położenia samolotu w funkcji ciśnienia. Obliczenia symulacyjne i oparte na danych rzeczywistych potwierdzają skuteczność opisanego algorytmu.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.03

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 53-63

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf