Object structure

Title:

The algorithm of determination of static stmosphere parameters

Title execution:

Algorytm wyznaczania parametrów atmosfery statycznej

Creator:

Ciałkowski, Michał ; Krupa, Wojciech ; Frąckowiak, Andrzej ; Górzeński, Radosław

Subject and Keywords:

aviation ; flight altitude calculation ; atmosphere temperature gradient ; standard atmosphere ; lotnictwo ; obliczanie wysokości lotu ; gradient temperatury atmosfery ; atmosfera standardowa

Abstract:

In aviation knowing the atmosphere parameters is extremely important for reasons related to flight safety. Determination of static atmosphere for different airfields based on temperature and pressure measurements at different altitudes becomes particularly important. For standard atmosphere such parameters as airfield temperature, pressure and temperature gradient are known. Under actual conditions these parameters have different values, which is why it is necessary to determine them. The paper presents a variety of algorithms allowing their determination. The quality of the presented algorithms was evaluated based on a mean squared entropic deviation. The numerical calculations show the properties of the discussed algorithms. ; W lotnictwie znajomość parametrów atmosfery jest niezwykle ważna ze względu na zachowanie bezpieczeństwo odbywania lotów. Szczególnego znaczenia nabiera określenie własności atmosfery statycznej dla różnych lotnisk na podstawie pomiarów temperatury i ciśnienia na różnych wysokościach. Dla atmosfery standardowej parametry takie jak temperatura, ciśnienie lotniska i gradient temperatury, są znane. W rzeczywistych warunkach parametry te posiadają inne wartości. Zachodzi zatem potrzeba wyznaczania wartości tych parametrów. W pracy przedstawiono szereg algorytmów pozwalających na określenie tych parametrów. Jakość przedstawionych algorytmów oceniono na podstawie średniokwadratowego entropowego odchylenia. Obliczenia numeryczne przedstawiają własności omawianych algorytmów.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.01

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2016

Format:

pp. 5-33

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf